Formalności prawne

Na stronie tej oprócz publikacji niezbędnych wzorów druków wyjaśniamy również następujące aspekty dotyczące działkowców :

 

Poniżej udostępniamy wzory druków dla działkowców potrzebne przy zmianach formalnych statusu właścicielskiego działki.Dokumenty są do pobrania w formie edytowalnego pliku w formacie MS Word.

 


               31.03.2014 – nowy dokument !

Jest to wzór umowy przeniesienia praw do działki, którą zawierają stary użytkownik z nowym,

ta umowa musi mieć notarialnie potwierdzone podpisy.


Pozostałe dokumenty

 


Formularz Karty Rejestracyjno-Ewidencyjnej członka Ogrodu

Na karcie wyszczególniamy i schematycznie rysujemy wszystkie elementy  infrastruktury działki

( studnie, altany, domki itp.) jak i nasadzenia roślin.

Karta rejestracyjna powinna być aktualizowana co 5 lat.

Format druku podzielony jest na dwie części, ale należy ją wydrukować na jednej kartce dwustronnie i złożyć w Zarządzie w formie papierowej.

Poniżej udostępniamy do pobrania druk karty rejestracyjnej w formacie PDF :

[ poniżej linki do pobrania karty ]

 Składanie planów zagospodarowania działek ( plany domków ) do informacji Zarządu:


Prosimy o dokładne opisywanie składanych planów zagospodarowania działek (rysunków/planów domków)

oraz NIE NADSYŁANIE ich do Zarządu w wersji elektronicznej.

Są to rejestrowane dokumenty i jako takie winne być przesyłane zwykłą pocztą lub składane osobiście do Zarządu w Ryni.