ZAPROSZENIE

Zarząd ROD Rynia w Ryni zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu: 21 kwietnia 2018 (sobota)

Początek obrad w I terminie godz. 10:00, w II terminie godz. 10:30.

Miejsce zebrania  WYJĄTKOWO w Remizie Strażackiej OSP w Ludwinowie-Józefowie.

W tym roku zmieniamy miejsce zebrania, ponieważ remiza w Załubicach jest i będzie w remoncie.

Jest to następna miejscowość za Kuligowem na rogu ulicy Klonowej i Kościelnej, obok Dworku Wilkowscy (możliwy dojazd autobusem z Warszawy Wileńskiej)

Link do rozkładu jazdy autobusów

Zgodnie z §61 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych Związku obecnych na zebraniu.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.
Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Informujemy, że materiały sprawozdawcze będą dostępne tylko do wglądu na miejscu
od 07 kwietnia 2018 w budynku ochrony przy bramie numer 2.

 


Zestawienie z rozliczeniem energii elektrycznej 

za okres od 1 października 2017 do 30 listopada 2017

 Termin płatności minął  15.01.2018


 

W godzinach 23:00 – 06:00 na terenie Ogrodu obowiązuje cisza nocna. Prosimy o uszanowanie potrzeby odpoczynku innych działkowców. W przypadku drastycznych naruszeń stosowane będą odpowiednie procedury administracyjne. 

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

przeczytaj :  Naczelny Sąd Administracyjny  – sprzedaż altany wolna od podatku PIT


Zainteresowani otrzymywaniem  informacji np. o publikacji rozliczeń energii

e-mailem proszeni są o upewnienie się,czy ich aktualny adres e-mail

jest poprawnie zapisany w danych kontaktowych użytkownika działki.


Ostatni dyżur Zarządu w roku 2017 odbył się 14.X. O terminie wznowienia dyżurów w roku 2018  poinformujemy z wyprzedzeniem.

Kontakt telefoniczny do Zarządu : 506 239 760


Zakończyliśmy też tegoroczne dyżury pani księgowej.O terminie wznowienia dyżurów również poinformujemy z wyprzedzeniem.

Kontakt telefoniczny do pani księgowej : 698 473 846


 

Informacja w sprawie wycinki drzew w Ogrodzie

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew.

Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nieporęt.

W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy.

 Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

drzew owocowych : można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

krzewów : tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, Zarząd ROD RYNIA zwraca się do działkowców o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

 


INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE DOMKU

Ponieważ ogólna umowa o usługach ochrony w Ogrodzie

nie przewiduje indywidualnego dozorowania każdej działki,

więc aby ustalić sobie zakres indywidualnej ochrony działki czy domku ,

należy kontaktowac się albo z firmą KONSALNET ,która obsługuje nasz ogród .

 KONTAKT :

STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW: 22 19 659

BIURO OBSŁUGI KLIENTA : 22 650 62 62

Albo uzgodnić sobie indywidualny zakres ochrony jako indywidualne ubezpieczenie.

Poniżej udostępniamy, na zasadzie dobrowolności wyboru , ofertę ubezpieczenia domków letniskowych przygotowaną przez naszego działkowca , który pracuje w branży ubezpieczeniowej.