Lasek brzozowy
Lasek brzozowy
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Pogoda w Ryni
.
Działkowiec
Działkowiec

SZANUJMY SIĘ WZAJEMNIE – PRZYPOMNIENIE

 

Rozpoczynamy kolejny sezon działkowy i już pojawiły się doniesienia o samolubnym zachowaniu niektórych działkowców. Dlatego przypominamy o obowiązku każdego działkowca do korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń i utrudnień dla sąsiadów, o czym stanowi obowiązujący wszystkie osoby przebywające na terenie ROD – Regulamin ROD.

W trakcie Walnego Zebrania w dniu 14.05.2023 pojawiły się dodatkowe uwagi do listy wymienionej poniżej ,

Działkowcy zgłaszali głównie następujące zjawiska utrudniające życie i pobyt w Ogrodzie :

– w Ogrodzie sprzątamy po swoich  psach. Wszędzie w miastach wymagają tego przepisy a w Ogrodzie o dziwo łatwo się o tym zapomina lub lekceważy.

– w Ogrodzie psy wychodzą poza działkę na smyczy, nie wymagamy stosowania kagańców, ale smycz musi być podstawą wyjścia na spacer z psem poza swoją działkę.

– choć to trudne do wyegzekwowania spróbujmy powstrzymać swoje milusińskie psiaki od szczekania non stop na wszystko i wszystkich.

nie wolno palić ognisk na terenie Ogrodu. Czy to w celu pozbycia się starych liści czy gałęzi itp.      

Podobne przepisy mają również gminy powiaty czy miasta , Straż miejska ma prawo nałożyć za palenie ogniska mandat 1 500 zł.

– działkowcy z działek w pobliżu boiska, proszą o zwrócenie uwagi zwłaszcza swoim pociechom by używając boiska w godzinach późno popołudniowych nie krzyczeć głośno co zakłóca spokój. Chcielibyśmy utrzymać istnienie boiska w Ogrodzie, ale ten aspekt sprawia, że na każdym zebraniu pojawiają się o to pretensje.

– apelujemy o dbanie o wspólne tereny Ogrodu (aleje przylegające do działki powinny być również koszone)

– na terenach wspólnych nie wolno nasadzać samowolnie roślin czy drzew, po pewnym czasie stają się one problemem i Zarząd będzie je usuwał na koszt działkowca.

– nieprzechodzenie obojętnie nad leżącymi przy alejkach czy przy placu zabaw śmieciach (plastiki, buteleczki po alkoholu, opakowania itp. )

– będziemy sukcesywnie przyglądać się częstotliwości odbioru szamba z działek, podejrzewamy, że niektórzy użytkownicy radzą sobie stosując nieszczelne szamba co naraża sąsiadów na nieprzyjemne konsekwencje ( drastyczne pogorszenie się jakości wody) a jednocześnie narusza obowiązujące przepisy.

SPOTKANIA TOWARZYSKIE Z GŁOŚNĄ  MUZYKĄ, ALKOHOLEM

Uniemożliwiają wypoczynek tym działkowcom, którzy przyjeżdżają na działkę, by odpocząć w ciszy, donośne głosy a nawet krzyki uczestników imprez, głośny śpiew, przeklinania które rozlegają się w ogrodzie stanowią naruszenie zasad współżycia społecznego i podlegają ogólnym przepisom porządkowym.  Przypominamy, że cisza nocna obowiązuje od 22 do 6 rano. Wszelkie naruszenia porządku były i będą zgłaszane odpowiednim służbom. Pamiętajmy, że nasz ogród to nie jest imprezownia na której nie obowiązują żadne zasady, przypominamy, że najbardziej uciążliwych działkowców, którzy corocznie kilkakrotnie robią głośne, wielogodzinne imprezy może spotkać sankcja w postaci wypowiedzenia umowy dzierżawy.

Przypominamy również, że zgodnie z § 67 Regulaminu ROD

Działkowiec obowiązany jest:

  1. dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

  2. nie zakłócać spokoju sąsiadom

 

WJAZD NA TEREN ROD I PORUSZANIE SIĘ PO OGRODZIE 

Walne zebranie w 2016 roku wyraziło zgodę na wjazd na teren ROD. Działkowcy nadużywają tej możliwości, traktując aleje ogrodowe jak drogi krajowe czy autostrady i zakłócając normalne korzystanie z działek. Szybkie poruszanie się po ogrodzie powoduje wiele niebezpieczeństw, dużo dzieci biega po ogrodzie nie zwracając uwagi na samochody, szybka jazda powoduje również wzniecanie tumanów kurzu co jest bardzo uciążliwe dla działkowców mających działki obok dróg.

Osobna sprawą jest parkowanie gdzie popadnie na ogrodzie. Dla gości działkowców przeznaczony jest parking umiejscowiony przy wjeździe do ogrodu, przypominamy, że obowiązuje zakaz parkowania, blokowania przejazdu w alejkach.

Kolejną sprawą jest nauka jazdy samochodem i prowadzenie samochodów przez dzieci.. Przypominamy, że teren ogrodu nie jest placem manewrowym ani miejscem na naukę jazdy a na terenie ogrodu obowiązują przepisy ruchu drogowego.

Dziękujemy działkowcom, którzy zauważywszy powyższe sytuacje zwracali uwagę na takie zachowanie a nawet uniemożliwiali dalsza jazdę.

UŻYWANIE URZADZEŃ MECHANICZNYCH, SILNIKOWYCH W NIEDZIELE

Przypominamy o niepisanej regule, że w niedziele nie korzystamy z urządzeń mechanicznych. Pozwólmy chociaż jeden dzień odpocząć sąsiadom od ciągłego słuchania koszenia trawy, cięcia gałęzi bądź innych prac związanych z używaniem elektronarzędzi.

 

OPIEKA NAD DZIEĆMI

Podczas minionych wakacji zaobserwowaliśmy wiele grup wiekowych dzieci, które biegają po ogrodzie bez opieki. Niedopuszczalne jest, aby dzieci w wieku 2 do 5 lat biegały samotnie po ogrodzie bez jakiegokolwiek nadzoru ze strony dorosłych, czy to rodziców czy dziadków. Wystarczy chwila nieuwagi a o wypadek nietrudno, jeżdżą auta osobowe, wozy ascenizacyjne i inne pojazdy

Bardzo prosimy osoby dorosłe o ciągły nadzór nad swoimi pociechami. Wszystko jest w porządku dopóki nic się nie stało, bądźmy mądrzy przed szkodą!!!

GRILLOWANIE

wprawdzie nie jest zabronione  na grillach przenośnych, ale może być uciążliwe dla sąsiadów, jeśli zbyt często się powtarza

SPALANIE CZY PALENIE OGNISK

 jest całkowicie zabronione na terenie ROD.

Spalając na działce, mimo wyraźnego zakazu, działkowcy łamią przepisy i działają na szkodę własną i całego ogrodu. Lekkomyślne a wręcz nieodpowiedzialne i głupie jest palenie ogniska na działce, gdzie płomienie dochodzą do 1,5 metra wysokości a deszcz nie padał  od kilku tygodni.

Warto o tym wiedzieć, bo za nielegalne palenie ognisk i spalanie odpadów  może zostać nałożona kara grzywny. Straż miejska ma uprawnienia do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, dlatego też jej interwencja może być dotkliwa dla działkowców nieprzestrzegających przepisów.

MYŚLMY O INNYCH LUDZIACH

Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, zasad poprawności i uczciwości w relacjach międzyludzkich jest bardzo istotne na terenie ROD, bo współżycie działkowców w społeczności ogrodowej jest podstawą do przyjemnego korzystania z uroków swojej działki. Dodatkowo pamiętajmy, że stosowanie przez każdego działkowca przepisów regulaminu ROD, również zasad współżycia społecznego, jest jego obowiązkiem.

Za nieprzestrzeganie zasad regulaminowych, ustawa o ROD przewidziała sankcję w postaci wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

 

Maciej Orpel

Prezes Zarządu

ROD Rynia