Lasek brzozowy
Lasek brzozowy
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Pogoda w Ryni
.
Działkowiec
Działkowiec

Podłączenie prądu

 

Szczegółowe informacje dotyczące podłączania działek do naszej sieci energetycznej :

W celu uzyskania możliwości dostępu do szafek przyłączeniowych

należy postępować według poniższej procedury :

 

1. Składamy podanie do Zarządu Ogrodu z prośbą o umożliwienie korzystania z energii elektrycznej,

a tym samym umożliwienie dostępu do łącza.

Podanie powinno zawierać : 

– numer działki i personalia osoby, która korzystać będzie z energii ( oraz opłacać rachunki )

– personalia i numer uprawnień elektryka,który dokonywał będzie podłączenia altany do przyłącza. 

– Szkic ,na którym oznaczona będzie droga prowadzenia kabla od przyłącza do altany

( na szkicu zaznaczyć należy głębokość na jakiej położono kabel oraz określić typ i rodzaj kabla.)

2. Klucze do skrzynek znajdują się w budynku ochrony przy bramie nr 2. W celu uzgodnienia terminu udostępnienia przyłącza prosimy kontaktować się z elektrykiem ogrodu pod numerem telefonu  602 311 639 pan Szczepan Niedbała.

3. Po wykonaniu przyłącza należy ponownie skontaktować się z elektrykiem ogrodu w celu uzyskania protokołu odbioru wykonanego przyłącza, które należy dostarczyć do Zarządu ogrodu

4. Koszt dokonania odbioru i uzyskania protokołu wynosi 50 zł .