Lasek brzozowy
Lasek brzozowy
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Pogoda w Ryni
.
Działkowiec
Działkowiec

Stawki opłat

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniliśmy księgowość.

Za księgowość odpowiada teraz firma KENPOL i Pani Księgowa Wioletta Bojarska

Tel. 22 177 97 87 w godz. 10:00 – 14:00 od poniedziałku do czwartku oraz

mail: ksiegowosc@kenpol.net

Zmieniony został również bank na PKO BP

i od teraz każda z działek ma oddzielny numer konta

na który prosimy wnosić wszystkie opłaty.

Wpłaty na „stare” konta w Santander Bank będą przyjmowane tylko do końca czerwca 2024.

Po tym terminie wpłaty na te konta będą odsyłane do nadawcy

 


DO KOŃCA CZERWCA 2024 MOŻNA JESZCZE WPŁACAĆ OPŁATY WG NASTĘPUJĄCEGO SCHEMATU

W zależności od rodzaju wpłaty używamy odpowiedniego numeru konta.

Na konto o numerze

59 1090 1043 0000 0001 0519 8132

 wpłacamy kwoty :

  – opłaty ogrodowej na pokrycie kosztów zarządzania ogrodem

– opłaty ogrodowej na pokrycie kosztów  utrzymania ogrodu

– opłaty na bieżącą konserwacje infrastruktury

– opłaty za ochronę terenów wspólnych

– opłatę członkowską

– wpisowe


 Opłatę inwestycyjną należy wpłacać na rachunek inwestycyjny ROD Rynia numer :

22 1090 1030 0000 0001 2080 4964


Natomiast na konto 

02 1090 1030 0000 0001 1322 3513

wpłacamy tylko opłaty związane z energią elektryczną :

             – opłatę energetyczną

            – opłata za zużytą energię elektryczną zgodnie z publikowanymi rozliczeniami


ROK 2024


ROK 2023


ROK 2022

PLIK ZESTAWIENIA STAWEK DO POBRANIA ( PDF ) 


Szanowni Działkowcy,

informujemy, że Okręgowa Rada Mazowiecka PZD na podstawie Uchwały Nr 13/I/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. ustaliła wysokość podwyższonej opłaty ogrodowej dla Okręgu Mazowieckiego (tzw. wpisowe) dla nowych działkowców na 600 zł (słownie: sześćset złotych).

Ustalona wysokość wpisowego obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Szanowni Państwo,

W dniu 23 kwietnia 2022 roku Walne Zebranie członków PZD w ROD RYNIA przyjęło szereg uchwał a w tym uchwały dotyczące opłat za 2022 rok.

W roku 2022 opłata ogrodowa wynosi 1,96 zł od m² powierzchni użytkowanej działki.

Poniżej przedstawiamy szczegóły:

 1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości – 0,09zł/m2

 2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej – 0,22zł/m2

 3. Wydatki na utrzymanie ochrony terenu wspólnego ogrodu (3 osoby) – 0,93 zł/m2

 4. ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne – 0,22 zł/m2

 5. zarządzanie ROD – 0,50 zł/m2

Ważna uwaga – od 1 stycznia 2022 nie ma oddzielnej kwoty na ochronę, ponieważ  opłacamy ochronę z opłaty ogrodowej, w związku z tym prosimy nie wpłacać już 35 zł za ochronę.

Walne zebranie sprawozdawcze ustaliło opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2022 w wysokości 360 zł od działki.

Opłatę ogrodową i opłatę za wywóz śmieci działkowiec w ROD Rynia obowiązany jest wpłacić  w terminie do 30 czerwca 2022

Zaliczkowe kwoty wpłacone w tym roku za 2022 rok (w tym za ochronne 35zł) prosimy odliczyć od końcowej wpłaty

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Szanowni Działkowcy,

W listopadzie i grudniu otrzymacie Państwo informacje mailem bądź listownie o stanie rozliczeń z ROD Rynia z tytułu użytkowania działki ze wskazaniem daty, na jaką rozliczenie obowiązuje.

Prosimy o potwierdzenie kwoty do rozliczenia  mailem, lub podpisanie i odesłanie odcinka B na adres:

ROD Rynia  ul. Główna b/n,05-157 Białobrzegi

 Jednocześnie przypominamy że opłaty powinny zostać wpłacone na konto ROD Rynia w następujących terminach:

 28/02/2021 – zaległości dotyczące roku 2020

15/05/2021 – opłata za zużytą energie elektryczną + koszty wspólne za  1 kwartał 2021

30/06/2021 – opłaty za 2021 (ogrodowa, za konserwację infrastruktury, za wywóz śmieci, opłata członkowska)

15/08/2021 –  opłata za zużytą energie elektryczną + koszty wspólne za  2 kwartał 2021

15/11/2021 –  opłata za zużytą energie elektryczną + koszty wspólne za  3 kwartał 2021

Do końca każdego miesiąca – opłata za koszty ochrony za dany miesiąc

 Od  opłat wniesionych po terminie ROD Rynia przysługuje prawo do naliczenia odsetek za zwłokę.

W przypadku istnienia zaległości na rzecz ROD RYNIA prosimy o ich natychmiastową spłatę

Jednocześnie prosimy, aby osoby, które do tej pory nie podały żadnego adresu mailowego do korespondencji pisały na adres rodrynia@rodrynia.pl z podaniem numeru działki

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


ROK 2021

Koszty użytkowania działki w roku 2021

Szanowni działkowcy,

W związku z decyzją Rady Ministrów o podwyższeniu płacy minimalnej obowiązującej od 2021 roku wzrastają koszty ochrony terenu wspólnego ROD RYNIA.

Stawka miesięczna ochrony terenu wspólnego przypadającego na jedną działkę od 1 kwietnia 2021 wynosi 35 zł.

Bardzo prosimy o uwzględnienie tej podwyżki przy regulowaniu swoich należności.

Informujemy, że zgodnie z informacją Krajowego Zarządu PZD w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem ROD z dnia 24.04.2020 wynika że w przypadku zmiany wysokości stawek stosowanych przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi lub dostawę mediów na rzecz działkowca, przy których rozliczeniu pośredniczy ROD, do zmiany stawki stosowanej w rozliczeniach ROD z działkowcem nie stosuje się zasad odnoszących się do zmiany wysokości opłat ogrodowych.

W konsekwencji zasadnym będzie stwierdzenie, iż na gruncie ustawy o ROD, brak jest podstaw, aby w przypadku podwyższenia przez dostawcę zewnętrznego ceny usług, których rozliczenie z działkowcem następuje za pośrednictwem ROD, zastosowanie nowych stawek wobec działkowca wymagało podjęcia przez WZ ROD uchwały o zmianie wysokości opłat ogrodowych.

Drodzy Działkowcy,

Mając na uwadze uwarunkowania prawne wynikające ze zmian w przepisach ogólnie obowiązujących wprowadzonych w 2020 roku w związku z epidemią COVID-19 a także z zaleceniami unikania organizowania zgromadzeń na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo czy w tym roku odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze.

Zgodnie z Uchwałą 504/2020 Okręgowego Zarządu Mazowieckiego przesunięto terminy Walnych Zebrań do 31 sierpnia 2021 jednak biorąc pod uwagę aktualną sytuacje pandemiczną nie jesteśmy w stanie określić co będzie w najbliższej przyszłości.

W związku z tym informujemy, że Zarząd ROD RYNIA podjął decyzje, że składki za użytkowanie działki w 2021 nie ulegają zmianie.

Jedyna zmianą jest likwidacja Opłaty energetycznej, która rozliczana jest co kwartał jako Koszty wspólne energii

 

 

 Plik pdf ze stawkami opłat 2021  do pobrania


ROK 2020

W związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, podjęciem przez Krajowy Zarząd PZD Uchwały nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie wytycznych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronowirus COVID-19 Zarząd ROD informuje o odwołaniu terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 25 kwietnia 2020.

Zarząd ROD RYNIA wstrzymuje się z podejmowaniem decyzji odnośnie podania nowego terminu Walnego Zebrania do czasu otrzymania dalszych wytycznych i komunikatów z mazowieckiego OZ.

Jednocześnie Zarząd ROD RYNIA na podstawie §2 Uchwały 44/2020 KZ PZD z dnia 11 marca 2020 prosi o wnoszenie zaliczek na poczet opłat ogrodowych w 2020 roku w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał Walnego Zebranie Sprawozdawczo- Wyborczego podjętych w 2019 roku

ALE JEDEN CZYNNIK ZMIENIA SIE

W związku z podwyżką płacy minimalnej w roku 2020 , wzrastają dla nas koszty ochrony Ogrodu. Od Stycznia 2020 kwota przypadająca na jedną działkę wyniesie 30 zł miesięcznie. Prosimy o wzięcie tego faktu pod uwagę przy  rozliczeniach swoich należności.

Rynia 20-03-2020


 

ROK 2019

 Plik pdf ze stawkami opłat 2019  do pobrania


ROK 2018

Plik ze stawkami można pobrać w większej rozdzielczości 


ROK 2017

 

PLIK  Z KOSZTAMI WERSJA „PDF” DO POBRANIA

Wpisowe dla nowych członków : 350 zł

Opłata inwestycyjna dla nowych członków  : 6900 zł

* Bieżąca konserwacja infrastruktury – dawniej nazywała się ta opłata „Ekwiwalent za prace społeczne” ,po zmianach w statucie PZD  zlikwidowano pojęcie  „prace społeczne” .


ROK 2016

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków ROD Rynia

Nr 5/2016 z dnia 23 kwietnia 2016 stawki opłat w roku 2016 wyniosą :

 

Plik pdf : Koszty użytkowania działki 2016

Wpisowe dla nowych członków : 350 zł

Opłata inwestycyjna dla nowych członków  : 6900 zł

* Bieżąca konserwacja infrastruktury – dawniej nazywała się ta opłata „Ekwiwalent za prace społeczne” ,

po zmianach w statucie PZD  zlikwidowano pojęcie  „prace społeczne” .


ROK 2015

 Od roku 2015 zmienia się charakter, podział i przeznaczenie opłat

Zgodnie z Uchwałą Nr 5/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2015 r., składka członkowska na 2015 r. został ustalona w wysokości 6 zł.

Jest to składka członkowska za cały rok, a więc nie jest to w żadnym wypadku wysokość składki miesięcznie, czy kwartalnie.

W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2015 r. w wysokości 3 zł, a więc razem zapłacą 6 zł.

 Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych, a jej podział w 2015 r. został ustalony następująco:

ROD – 100 %,
jednostka terenowa PZD – 0%,
jednostka krajowa PZD – 0 %.

Drugą opłatą, jest opłata na zarządzanie.

Wydatki związane z zarządzaniem ROD są składową kosztów funkcjonowania ROD, a więc są częścią opłaty ogrodowej.

Opłatę ogrodową (w tym opłatę na zarządzanie ROD) uiszcza każdy działkowiec, niezależnie od tego, czy jest członkiem PZD, czy nim nie jest.

Wysokość opłaty ogrodowej ustala walne zebranie biorąc pod uwagę potrzeby, jakie istnieją w danym ogrodzie.

Musi jednak, zgodnie z § 151 ust. 1 statutu PZD, uwzględnić koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową i krajową PZD na rzecz ROD i działkowców.

 Zgodnie z Uchwałą Nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji, partycypacja została określona w wysokości 7 gr za m² działki.

Podział środków z tytułu partycypacji został ustalony następująco:

jednostka terenowa PZD – 65%,
jednostka krajowa PZD – 35%.

Krajowa Rada PZD z części partycypacji przynależnej jednostce krajowej PZD przeznaczy 15% na Fundusz Obrony ROD.

Zarząd ROD przygotowując na walne zebranie projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia, będzie brał pod uwagę to, co zostało już uchwalone i pozostało w ROD, a więc składkę członkowską.

W dodatku, walne zebranie – zgodnie z § 151 ust. 2 statutu PZD – może obniżyć opłaty ogrodowe wobec działkowców, którzy z innego tytułu ponoszą obciążenia finansowe przeznaczone na działalność ROD, a więc może obniżyć opłatę ogrodową dla tych działkowców, którzy będąc członkami PZD, uiszczają składkę członkowską.

W ten sposób zostaną zrównani w ponoszonych opłatach członkowie PZD i nie-członkowie.

Obniżenie opłat ogrodowych nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej obciążeniom finansowym, które działkowcy ponoszą z innego tytułu.

Dlatego też walne zebranie może obniżyć dla członków PZD opłatę ogrodową o np. 6 zł z tytułu składki członkowskiej.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków ROD Rynia

Nr 8/2015 z dnia 25 kwietnia 2015

stawki opłat w roku 2015 wyniosą :

 • Opłata ogrodowa na pokrycie kosztów zarządzania Ogrodem : 0,39 zł / m2

    ( w tym 0,07 zł opłaty na rzecz OZM PZD)

 • Opłata ogrodowa na pokrycie kosztów utrzymania Ogrodu    :  0,40 zł/m2

 • * Bieżąca konserwacja infrastruktury : 80zł rocznie płatne jednorazowo

 • Opłata energetyczna : 75zł rocznie

 • Ochrona terenów wspólnych Ogrodu : 240 zł za rok czyli 20 zł miesięcznie.

 • Opłata członkowska PZD : 6 zł rocznie – jeśli działka należy do dwóch osób stawkę dzieli sie po 3zł od osoby.

 • Wpisowe dla nowych członków : 350 zł

 • Opłata inwestycyjna dla nowych członków  : 6900 zł

* Bieżąca konserwacja infrastruktury – dawniej nazywała się ta opłata „Ekwiwalent za prace społeczne” , po zmianach w statucie PZD uznano, że nie można stosować czegoś takiego jak prace społeczne – uznano je za przeżytek dawnych czasów.

Opłaty ogrodowe powinny zostać opłacone w terminie do 30 czerwca.

 


 

Informacja o wysokości stawek opłat w poprzednich latach

 

OPŁATY ZA ROK

2013

2014

 

Składka członkowska

 0,19zł/m2

 0,19zł/m2

 

Składka partycypacyjna na rzecz PZD

 

Składka eksploatacyjna

 0,40zł/m2

 0,40zł/m2

Ochrona opłata roczna

240 zł

      240 zł

 

Ekwiwalent za prace społeczne,opłata roczna

80 zł

        80 zł

Opłata wpisowa dla nowych członków PZD *

500 zł

      500  zł

Opłata energetyczna- koszty wspólne

75 zł

        75  zł

 

Opłata inwestycyjna dla nowych członków

6 900 zł

    6900  zł

 

*Nowy Statut PZD określa stawkę opłaty wpisowej jako 25% najniższego wynagrodzenia ( w 2015 kwota najniższego wynagrodzenia to 1750 zł ) ale zgodnie z Uchwałą 5/XVI/2015 OZM kwota wpisowego to 350 zł 

Ewentualne nadpłaty zrobione według matematycznie wyliczonej kwoty będą zaliczone na poczet innych rocznych opłat.

W przypadku niejasności co do aktualnego stanu rozliczeń finansowych prosimy o kontakt z naszą panią księgową , panią Marią Hanulak pod numerem telefonu :  698 473 846

Liczymy że kontakt ten będzie wykorzystywany z rozsądkiem i umiarem, nie narażając pani Marii na bycie ” pod telefonem” 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dziękujemy za zrozumienie.

TERMINY WPŁAT

1. Składka członkowska – roczna :
Termin opłacania ww. składek upływa 30 czerwca każdego roku.

Podział składki :

ROD – 100 %,
jednostka terenowa PZD – 0%,
jednostka krajowa PZD – 0 %.

2. Opłata za ochronę wspólnego mienia Ogrodu:
Opłata wynosi 20 zł miesięcznie.
Termin uregulowania ww. opłaty upływa 25 każdego kolejnego miesiąca .

3. Opłaty za zużycie energii elektrycznej:
Opłaty za energię elektryczną naliczane są kwartalnie według spisywanego przez Zarząd Ogrodu stanu zużycia
oraz naliczanych kwartalnych kosztów wspólnych dotyczących eksploatacji instalacji energetycznej.
Informacja o wysokości należności umieszczana jest na naszej stronie internetowej
oraz wykładana przy bramie wjazdowej do Ogrodu.
Termin opłacenia ww. należności każdorazowo ustalany jest przez Zarząd Ogrodu.

4. Opłata wpisowa (dotyczy nowych członków PZD):
Opłata wnoszona jest przed wydaniem uchwalonej przez Zarząd decyzji o przyjęciu na członka PZD.
20 % składki pozostaje w dyspozycji Zarządu Ogrodu, a 80 % odprowadzane jest do Okręgowego Zarządu PZD.

UWAGA !
Mimo wielokrotnych próśb Zarządu o wyraźne opisy z informacją co pokrywa dana wpłata,
nadal zdarzają się przelewy i przekazy bez podania danych niezbędnych do identyfikacji której działki dotyczą
oraz jakich tytułów wpłacanych należności.

Informujemy więc, że zaksięgowanie wpłat działkowców, których takie przypadki dotyczą,
będzie wymagało udokumentowania dokonania zapłaty wraz z pisemnym wyjaśnieniem tytułów opłaconych należności.

Prezes Zarządu ROD Rynia
(-) Maciej Orpel