Lasek brzozowy
Lasek brzozowy
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Pogoda w Ryni
.
Działkowiec
Działkowiec

Wizualizacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zrealizowane zostało pierwsze zadanie dotyczące wykonania projektu przebudowy zbiornika wodnego z grantu przyznanego ROD RYNIA przez ARMiR, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach działania 2.5, Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Wizualizacje inwestycji przedstawiają poniższe zdjęcia, planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji początek Czerwca 2023

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Stowarzyszenie Ogrodowe PZD prowadzące Rodzinny Ogród Działkowy „RYNIA” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach działania 2.5,
Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Celem projektu jest przebudowa zbiornika wodnego w celu regulacji zaburzonych stosunków wodnych wpływających negatywnie na zieloną infrastrukturę „ROD Rynia” oraz odnowienie zieleni (krzewy, murawa)  na terenie objętym przebudową, ze szczególnym uwzględnieniem nasadzenia z gatunków rodzimych.

Dofinansowanie projektu z UE: [103.000,00] PLN

 

Rekultywowany zbiornik retencyjny.

Zagospodarowanie zaniedbanego dotychczas  fragmentu ogrodu.