Lasek brzozowy
Lasek brzozowy
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Pogoda w Ryni
.
Działkowiec
Działkowiec

Procedura zmiany użytkownika działki

ZMIANA UŻYTKOWNIKA DZIAŁKI

 Ponieważ podjęcie rozmów o zmianie użytkownika działki powoduje realne skutki finansowe, zwracamy uwagę zainteresowanych stron aby przed podjęciem odpowiednich działań, zweryfikować z Zarządem Ogrodu aktualny status prawny działki.

Zdarzały się przypadki, że osoba pozbawiona praw do działki podejmowała rozmowy z potencjalnym nowym użytkownikiem przedstawiając się jako pełnoprawny członek Ogrodu i użytkownik działki.

 Każda zmiana użytkownika musi być poprzedzona sporządzeniem i podpisaniem Umowy przeniesienia praw do działki z notarialnie potwierdzonymi podpisami.

Dotyczy to w takim samym stopniu osoby spokrewnione jak również nie spokrewnione

Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach, po jednym dla stron i jeden dla Zarządu ROD RYNIA.

Jeśli w umowie dzierżawy działkowej mają być małżonkowie razem to również w Umowie przeniesienia praw do działki muszą być uwidocznione dwie osoby.

Nowy użytkownik składa razem z Umową przeniesienia praw do działki wniosek do Zarządu ROD RYNIA o zatwierdzenie umowy, Deklarację członkowską PZD, oświadczenie o nieposiadaniu innej działki w PZD

Osoby nie spokrewnione wnoszą opłatę inwestycyjną w wysokości 6900 zł a wszyscy wpłacają zł wpisowe (jedna opłata na działkę) do PZD zgodnie z Uchwałą 13/1/2022 z dnia 24 czerwca 2022 Mazowieckiej Okręgowej Rady PZD w wysokości 600 zł. Stawka obowiązuje od 1 lipca 2022

Nowy użytkownik składa komplet dokumentów a dotychczasowy zwraca ORYGINAŁ decyzji Przydziału.

Skany dokumentów można przesłać mailowo na adres rodrynia@rodrynia.pl a oryginały przedstawić podczas odbierania dokumentów

Wszystkie potrzebne formularze dostępne są w zakładce  działu FORMALNOŚCI PRAWNE

Zarząd po rozpatrzeniu wszystkich dokumentów podejmuje stosowne uchwały i sporządza Umowę Dzierżawy Działkowej. Nowi użytkownicy, którzy są zapraszani są po odbiór umowy muszą mieć ze sobą potwierdzenie dokonanych wpłat.

Wszelkie inne zmiany dotyczące dotychczasowych użytkowników są zawierane również w postaci Umowy dzierżawy działkowej (Ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu, ustanowienie małżonka współużytkownikiem działki)