Pogoda w Ryni

Kliknij w obrazek jeśli chcesz przejść do szczegółowej prognozy pogody dla Ryni.

Na terenie Ogrodu
Na terenie Ogrodu

Pamiętaj o innych

Statystyki strony
Dzisiaj Dzisiaj 21
Wczoraj Wczoraj 50
Ten tydzień Ten tydzień 118
Miesiąc Miesiąc 1,216
Razem Razem 52,435
 
Działkowiec
Działkowiec

Procedura zmiany użytkownika działki

ZMIANA UŻYTKOWNIKA DZIAŁKI

 Ponieważ podjęcie rozmów o zmianie użytkownika działki powoduje realne skutki finansowe, zwracamy uwagę zainteresowanych stron aby przed podjęciem odpowiednich działań, zweryfikować z Zarządem Ogrodu aktualny status prawny działki.

Zdarzały się przypadki, że osoba pozbawiona praw do działki podejmowała rozmowy z potencjalnym nowym użytkownikiem przedstawiając się jako pełnoprawny członek Ogrodu i użytkownik działki.

 Każda zmiana użytkownika musi być poprzedzona sporządzeniem i podpisaniem Umowy przeniesienia praw do działki z notarialnie potwierdzonymi podpisami.

Dotyczy to w takim samym stopniu osoby spokrewnione jak również nie spokrewnione

Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach, po jednym dla stron i jeden dla Zarządu ROD RYNIA.

Jeśli w umowie dzierżawy działkowej mają być małżonkowie razem to również w Umowie przeniesienia praw do działki muszą być uwidocznione dwie osoby.

Nowy użytkownik składa razem z Umową przeniesienia praw do działki wniosek do Zarządu ROD RYNIA o zatwierdzenie umowy, Deklarację członkowską PZD, oświadczenie o nieposiadaniu innej działki w PZD

Osoby nie spokrewnione wnoszą opłatę inwestycyjną w wysokości 6900 zł a wszyscy wpłacają zł wpisowe (jedna opłata na działkę) do PZD zgodnie z Uchwałą 5/XVI/2015 w wysokości 350zł.

Nowy użytkownik składa komplet dokumentów a dotychczasowy zwraca ORYGINAŁ decyzji Przydziału.

Dokumenty należy złożyć osobiście w budynku Zarządu podczas sobotniego dyżuru w godzinach 13 – 14:30

Wszystkie potrzebne formularze dostępne są w zakładce  działu FORMALNOŚCI PRAWNE

Zarząd po rozpatrzeniu wszystkich dokumentów podejmuje stosowne uchwały i sporządza Umowę Dzierżawy Działkowej. Nowi użytkownicy, którzy są zapraszani są po odbiór umowy muszą mieć ze sobą potwierdzenie dokonanych wpłat.

Wszelkie inne zmiany dotyczące dotychczasowych użytkowników są zawierane również w postaci Umowy dzierżawy działkowej (Ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu, ustanowienie małżonka współużytkownikiem działki)