Lasek brzozowy
Lasek brzozowy
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Pogoda w Ryni
.
Działkowiec
Działkowiec

Formalności prawne

 

 

Na stronie tej oprócz publikacji niezbędnych wzorów i druków , wyjaśniamy również aspekty prawne dotyczące działkowców :

 

Poniżej udostępniamy wzory druków dla działkowców potrzebne przy zmianach formalnych statusu właścicielskiego działki.Dokumenty są do pobrania w formie edytowalnego pliku w formacie MS Word.


Lipiec 2018Nowe wzory Umowy przeniesienia praw do działki i Wniosku o zatwierdzenie tej umowy. 1.Umowa przeniesienia praw do działki 2. Wniosek o zatwierdzenie tej umowy.

UWAGA : Wniosek jest załącznikiem do Umowy przeniesienia i podpisuje go zbywca, ale dostarczyć do Zarządu może Nabywca.

Umowa przeniesienia praw do działki, którą zawierają stary użytkownik z nowym,
 musi mieć notarialnie potwierdzone podpisy.Pozostałe dokumenty

 


Formularz Karty Rejestracyjno-Ewidencyjnej członka Ogrodu

Na karcie wyszczególniamy i schematycznie rysujemy wszystkie elementy  infrastruktury działki

( studnie, altany, domki itp.) jak i nasadzenia roślin.

Karta rejestracyjna powinna być aktualizowana co 5 lat.

Format druku podzielony jest na dwie części, ale należy ją wydrukować na jednej kartce dwustronnie i złożyć w Zarządzie w formie papierowej.

Poniżej udostępniamy do pobrania druk karty rejestracyjnej w formacie PDF :

[ poniżej linki do pobrania karty ]

 Składanie planów zagospodarowania działek ( plany domków ) do informacji Zarządu:


Prosimy o dokładne opisywanie składanych planów zagospodarowania działek (rysunków/planów domków)

oraz NIE NADSYŁANIE ich do Zarządu w wersji elektronicznej.

Są to rejestrowane dokumenty i jako takie winne być przesyłane zwykłą pocztą lub składane osobiście do Zarządu w Ryni.