Lasek brzozowy
Lasek brzozowy
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Nie zaśmiecamy Ogrodu
Pogoda w Ryni
.
Działkowiec
Działkowiec

Rozliczenie energii

OPŁATY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  WPŁACAMY NA KONTO :

02 1090 1030 0000 0001 1322 3513

Wpłaty na „stare” konta w Santander Bank będą przyjmowane tylko do końca czerwca 2024.

Po tym terminie wpłaty na te konta będą odsyłane do nadawcy.


Elektryk ogrodowy

Pan Szczepan Niedbała telefon 602 311 639


POBIERANIE PLIKU Z ROZLICZENIEM :  komputer ( przeglądarka )  osoby która chce pobrać plik  , pobiera plik w tle i zapisuje go w katalogu POBRANE ale plik nie otwiera się automatycznie , po pobraniu go na swój komputer trzeba „iść” do katalogu ” POBRANE” i  otworzyć  zapisany plik PDF ( dwa razy w niego kliknąć ) ,  zwykle nie widać procesu pobierania bo to mały plik więc dzieje się to szybko . Jeśli się tego nie zrobi i pobierający nie zagląda do katalogu POBRANE to wygląda to tak że on klika w link a tu nic się nie dzieje.

To nie są dane które wyświetlą się jak strona ( jak na przykład kliknięcie w odnośnik ROZLICZENIE ENERGII ) tylko to jest plik PDF który jest pobierany na komputer który przegląda stronę.

          R O K  2 0 2 4

Rozliczenie energii elektrycznej za I kwartał 2024

od  31.12.2023 do 31.03.2024

Termin płatności do 15 maja 2024


          R O K  2 0 2 3

Rozliczenie energii elektrycznej za IV kwartał 2023

od  30.09.2023 do 31.12.2023

Termin płatności do końca Lutego 2024


Rozliczenie energii elektrycznej za III kwartał 2023


Rynia 03.08.2023

Szanowni działkowcy,

W związku z licznymi informacjami o niezrozumiałej treści poprzednich tabelek z rozliczeniami prądu za I i II kwartał 2023 zamieszczamy jeszcze raz nową bardziej zrozumiałą i przejrzystą tabelkę.

Obejmuje ona całkowite rozliczenie zużycia prądu w I i II kwartału, oczywiście nie obejmuje  Państwa dokonanych wpłat.

Wcześniejsze tabelki usuwamy ze strony.

Wartość rozliczenia z poprzednich tabelek i tej nowej oczywiście nie zmieniła się

Komórki i rzędy zaznaczone w zestawieniu na szaro to zużycie powyżej 250kWh w I kwartale, a te na żółto w II kwartale.

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA

Rozliczenie energii za I i II kwartał 2023

od 31.03.2023 do 30.06.2023

10.07.2023

Poprzednia informacja

Szanowni Państwo,

Uchwała 56/2023 Krajowej Rady PZD wymusiła na nas nowe podejście do rozliczenia prądu.

Ustawa zróżnicowała ceny energii elektrycznej dla działkowców w 2023r.  Część prądu (pakiet = 250kWh na działkę) będzie rozliczana wg cen z 2022r., reszta wg cen aktualnych. Zrodziło to wątpliwości, jak rozliczać pobór prądu w ROD i dlatego Krajowy Zarząd PZD wydał w tej sprawie wytyczne.

Generalną zasadą przyjętą w wytycznych jest – w rozliczeniach z działkowcami ROD posługuje się cenami stosowanymi przez dostawcę zewnętrznego. Zatem zużycie do 250 kWh rozliczane jest wg stawek z 2022r., po przekroczeniu tego poziomu przez działkowca, wg stawek aktualnych. To, że sąsiad nie zużył swojego pakietu, nie spowoduje przeniesienia go na innego działkowca. W takim przypadku „resztka” pakietu posłużyć może rozliczeniu zużycia ogólnoogrodowego.

Jeżeli po rozliczeniu wpłat od działkowców i rachunków opłaconych przez ROD do dostawcy prądu, powstanie nadwyżka, Zarząd ROD ma obowiązek przeznaczyć ją na pokrycie kosztów opłaty energetycznej w 2024r. – odpowiednio obniży tę opłatę w 2024r.

W związku z powyższym przedstawiamy nową tabelkę z poprawnymi wyliczeniami za I i II kwartał 2023.

Prosimy również o zapoznanie się z Uchwałą 56/2023 wraz z uzasadnieniem i załącznikiem

Opłaty prosimy wnosić do 10 sierpnia 2023

Pozdrawiam

Maciej Orpel

Prezes ROD RYNIA


Rynia 05.06.2023

Szanowni Państwo,

Informuję, że otrzymaliśmy  z PGE faktury korygujące zwiększające zapłatę za prąd I kwartale 2023.

Podstawą prawną korekt jest zmiana cen zgodnie z przepisami prawa, w ramach rządowych tarcz dotyczących energii.

W związku z powyższym zamieszczamy skorygowane zestawienie ze zużyciem energii elektrycznej w I kwartale 2023

Jak widać koszt 1 kWh energii kosztował 1,20 zł a nie 0.73zł jak dotychczas,

różnica 0.47 zł za Kwh musi zostać uwzględniona przy płatnościach.

W związku z tym, prosimy aby Państwo którzy dokonali już zapłaty za prąd dodatkowo zapłacili kwotę umieszczoną w kolumnie RÓŻNICA

Pozostali Państwo, którzy jeszcze nie dokonali płatności za prąd proszenie są pilne o dokonanie płatności z kolumny „Razem do zapłaty (JEST)”

Korekta wyliczeń za okres 31 .12.2022 do 31.03.2023


Zestawienie zużycia energii elektrycznej za I kwartał 2023 r.

W okresie od 31.12.2022 do 31.03.2023

Publikujemy zestawienie z poprawnymi stawkami za kilowat [ 0,73 zł ] do tej pory na stronie opublikowane było pomyłkowo  zestawienie z ceną jednostkową 0,67 zł.
Dla skali całego ogrodu różnica między stawkami daje kwotę ok 2 000 zł , ale ponieważ rozliczenie dotyczy 1go kwartału, kiedy działki są jeszcze mało używane, daje to statycznie różnicę ok 50 groszy. Przepraszamy za błędnie podane poprzednio stawki za kilowat.

W okresie od 31.12.2022 do 31.03.2023

Płatność do 20 .05.2023


          R O K  2 0 2 2

Zestawienie za okres  od 30.09.2022 do 31.12.2022


Zestawienie za okres 30.06.2022 do 30.09.2022


Zestawienie za okres 31.03.2022 – 30.06.2022


Zestawienie za okres 31.12.2021 do 31.03.2022 


          R O K  2 0 2 1

 


Zestawienie za okres 30.09.2021 do 31.12.2021 


Zestawienie za okres 30.06.2021 do 30.09.2021 


Zestawienie za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021


Zestawienie okres od 01.01.2021 do 31.03.2021


          R O K  2 0 2 0


Zestawienie za okres 30.09.2020 – 31.12.2020


 

Zestawienie za okres od  30. 06.2020   do   30.09.2020


 

Zestawienie za okres od  31. 03.2020   do   30.06.2020


Rynia 14-07-2020

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie nowego sposobu naliczania energii elektrycznej Zarząd informuje, że nowy sposób naliczania opłat został opracowany, uzgodniony i zaakceptowany przez Ogrodową Komisje Rewizyjną. W związku z pandemia koronawirusa nie mieliśmy możliwości przedstawienia nowego sposobu na Walnym Zebraniu co niniejszym czynimy

Powodem zmiany była konieczność dostosowania naliczeń do Uchwały KR PZD nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD (obecnie Krajowego Zarządu PZD) w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych § 1 ust. 2 pkt 1.

Ustalono, że koniecznym jest wykazywanie oddzielnie zużycia każdego działkowca a oddzielnie kosztów wspólnych tj, zużycia prądu przez lampy ogrodowe i budynki ochrony i Zarządu i wyliczenie strat przesyłowych.

W związku z tym w pliku rozliczenia energii elektrycznej za kwartał pojawiła się nowa komórka z ceną brutto za 1kwh w danym kwartale.

Koszty wspólne energii to różnica między wartością brutto faktur z PGE za 3 miesiące a sumą odczytów liczników działkowców. Różnica ta jest dzielona przez liczbę użytkowanych działek.

Wszyscy Państwo, którzy na początku roku wpłacili już kwotę 75 zł tytułem kosztów wspólnych energii proszeni są o pomniejszenie wpłaty za II kwartał o 75 zł

Prezes R.O.D. Rynia Maciej Orpel


Zestawienie za okres od  31. 12.2019   do   31.03.2020


          R O K  2 0 1 9 

 

 

Zestawienie za okres od  01 . 10 2019 do 31 .12.  2019


Zestawienie za okres od  01 lipca 2019 do 30 września  2019


 

Zestawienie za okres od  01 kwietnia 2019 do 08 lipca  2019


Zestawienie za okres od  01 grudnia 2018 do 31 marca 2019


          R O K  2 0 1 8 


Zestawienie za okres od  30 września 2018 do 30 listopada 2018


Zestawienie za okres od  06 lipca 2018 do 30 września 2018

 


 

Zestawienie za okres od 1 kwietnia 2018 do 05 lipca 2018

 


Zestawienie za okres od 1 kwietnia 2018 do 05 lipca 2018

 


 

Zestawienie za okres od 1 grudnia 2017 do 31 marca 2018

 


          R O K  2 0 1 7

Zestawienie  za okres od 1 października do 30 listopada 2017


Zestawienie za okres od 29 czerwca do 30 września 2017


Zestawienie za okres od 1 kwietnia 2017 do 28 czerwca 2017


Zestawienie za okres od 31 grudnia 2016 do 31 marca 2017

 


          R O K  2 0 1 6

 

Zestawienie za okres od 1 października do 29 grudnia 2016

 


Zestawienie  za okres od 1 lipca do 30  września 2016

 


Zestawienie za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016

 


Zestawienie za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016


          R O K  2 0 1 5 

Zestawienie za okres od 1 października do 31 grudnia2015

 


Zestawienie za okres od 1 lipca do 30 września 2015


Zestawienie za okres od 1 maja do 30 czerwca 2015


Zestawienie za okres od 16 Grudnia 2014 do 30 Kwietnia 2015


          R O K  2 0 1 4 

Zestawienie za okres od 01 Października 2014 do 15 Grudnia 2014


Zestawienie za okres od 01 Lipca 2014 do 30 września 2014


Zestawienie za okres od 01 kwietnia 2014 do 30 czerwca 2014


Zestawienie za okres od 01 grudnia 2013 do 31 marca 2014


          R O K  2 0 1 3

Zestawienie za okres od 01 października 2013 do 30 listopada 2013


Zestawienie za okres od 01 lipca 2013 do 30 września 2013


Zestawienie za okres od 01 kwietnia 2013 do 30 czerwca 2013


          R O K  2 0 1 2

 Zestawienie z danymi za okres od 01 grudnia 2012 do 31 marca 2013


Zestawienie za okres od 01 września 2012 do 30 listopada 2012


 Zestawienie za okres od 01 Lipca 2012 do 31 Sierpnia 2012


 Zestawienie za okres od 01 Stycznia 2012 – 30 Czerwca 2012


          R O K  2 0 1 1

 Zestawienie za okres 01 października do 30 grudnia 2011


 Zestawienie za okres od 01 czerwca do 30 września 2011


 Zestawienie z danymi za okres Luty,Marzec,Kwiecień do 30 maja 2011


Zestawienie za okres  Styczeń 2011


          R O K  2 0 1 0

Zestawienie z danymi od 01 Września 2010 do 31 Grudnia 2010


Zestawienie z danymi od 01 czerwca 2010 do 31 sierpnia 2010


 Zestawienie z danymi od 01 marca 2010 do 31 maja 2010


          R O K  2 0 0 9

Zestawienie z danymi 01 listopada 2009 do 28 lutego 2010


 Zestawienie z danymi od 01 sierpnia 2009 do 31 pażdziernika 2009


 Zestawienie z danymi od 01 kwietnia 2009 do 31 lipca 2009


Zestawienie z danymi do 31 marca 2009